Leveringsvoorwaarden van De HuishoudCoach

bij opleidingen en trainingen

Bij inschrijving voor één van onze opleidingen of trainingen ga je akkoord met onderstaande leveringsvoorwaarden, die op elke opleiding en 1-daagse training van De HuishoudCoach van toepassing zijn. Lees deze leveringsvoorwaarden daarom goed door. In de leveringsvoorwaarden staat beschreven:


 • hoe jij je voor onze opleidingen en trainingen kan inschrijven
 • hoe lang jouw bedenktijd na inschrijving is
 • hoe je kan annuleren en welke kosten wij daarvoor in rekening brengen
 • wat er gebeurt als je van opleidingsgroep of trainingsgroep wil wisselen
 • wat er gebeurt als er te weinig inschrijvingen voor een opleiding of training zijn
 • hoe we omgaan met situaties van overmacht
 • wat er gebeurt als je door ziekte een opleidings- of trainingsdag mist
 • hoe de betaling en restitutie van opleidings- en trainingskosten geregeld zijn
 • hoe het zit met het copyright van het lesmateriaal dat je ontvangt
 • wat je kan doen als je onverhoopt een klacht hebt over een opleiding of training

Inschrijven voor een opleiding of training op locatie

Inschrijving voor een opleiding op locatie

 • Je kan je inschrijven voor de Opleiding tot Professional Organizer voor Particulieren of de Opleiding tot Organizer voor de Zakelijke Markt door op de informatiepagina van deze opleiding(en) op 'Inschrijven' te klikken en het digitale inschrijfformulier in te vullen.
 • Je wordt daarbij gevraagd je gegevens te verstrekken, onze leveringsvoorwaarden bij opleidingen en trainingen te accepteren en een aanbetaling van 5% van de opleidingskosten te voldoen. Ons betaalverzoek voor de overige 95% van de opleidingskosten ontvang je ongeveer 6 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag. Het is helaas niet mogelijk om de tweede deelfactuur in meerdere termijnen te voldoen.
 • Na je inschrijving ontvang je direct een mail met de bevestiging van jouw inschrijving. In deze bevestiging vind je in elk geval een korte beschrijving van de opleiding, de factuur van je aanbetaling en deze leveringsvoorwaarden.
 • In aanloop naar de opleiding ontvang je per mail aanvullende informatie over een evt. voorbereidende opdracht, de trainingslocatie en routebeschrijving.

Inschrijving voor een 1-daagse training:

 • Je kan je inschrijven voor de 1-daagse trainingen van De HuishoudCoach door op de informatiepagina van desbetreffende 1-daagse training(en) op 'Inschrijven' te klikken en het digitale inschrijfformulier in te vullen.
 • Je wordt daarbij gevraagd je gegevens te verstrekken, onze leveringsvoorwaarden bij opleidingen en trainingen te accepteren en 100% van de trainingskosten direct te voldoen.
 • Na je inschrijving en betaling van de trainingskosten ontvang je direct een mail met de bevestiging van jouw inschrijving. In deze bevestiging vind je in elk geval een korte beschrijving van de 1-daagse training, de factuur van je betaling van de trainingskosten en deze leveringsvoorwaarden.
 • In aanloop naar de 1-daagse training ontvang je per mail aanvullende informatie over onder andere een evt. voorbereidende opdracht en de trainingslocatie en routebeschrijving.

Inschrijven voor een online opleiding

Inschrijving voor een online opleiding

 • Je kan je inschrijven voor de online variant van de Opleiding tot Professional Organizer voor Particulieren of de Opleiding tot Organizer voor de Zakelijke Markt door op de informatiepagina van deze opleiding(en) op 'Inschrijven' te klikken en het digitale inschrijfformulier in te vullen.
 • Je wordt daarbij gevraagd je gegevens te verstrekken, onze leveringsvoorwaarden bij opleidingen en trainingen te accepteren en 100% van de opleidingskosten te voldoen. Het is helaas niet mogelijk in termijnen te betalen.
 • Na je inschrijving ontvang je direct een mail met de bevestiging van jouw inschrijving plus bijbehorende factuur.
 • Op werkdagen sturen we je daarna binnen 24 uur de inlogcode voor de online leeromgeving, zodat je snel aan de opleiding kan beginnen. Schrijf je je in het weekend in, dan ontvang je deze inlogcode uiterlijk op maandag voor 18.00 uur.
 • Tot slot ontvang je per post voorbereidend cursusmateriaal en per mail uitnodigingen voor de 4 live online avondcolleges.

Bedenktijd na inschrijving

 • Na inschrijving voor een opleiding of 1-daagse training op locatie heb je een bedenktijd van 14 kalenderdagen, waarin je kosteloos en zonder opgaaf van reden mag annuleren. Daarna is jouw inschrijving definitief.
 • Deze bedenktijd is niet van toepassing op onze online opleidingen, omdat je na inschrijving binnen 24 uur toegang krijgt tot de online leeromgeving van De HuishoudCoach / De KantoorCoach.

Annuleren na afloop van de bedenktijd

Wanneer de bedenktijd van 14 kalenderdagen voorbij is, rekenen we erop dat je gaat deelnemen aan de opleiding of training waarvoor jij je hebt ingeschreven. Concreet betekent dit dat wij financiële verplichtingen aangaan met onze trainers en de trainingslocatie en dat we andere geïnteresseerden de toegang weigeren tot jouw plek. Daarom brengen we kosten in rekening, wanneer je na afloop van de 14 dagen bedenktijd annuleert:


 • Bij annulering tot 56 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of training betaal je 5% van de opleidings- of trainingskosten, met een minimum van €50.
 • Bij annulering binnen 56 tot 31 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of training betaal je 10% van de opleidings- of trainingskosten, met een minimum van €50.
 • Bij annuleren binnen 31 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of training betaal je 100% van de opleidings- of trainingskosten.
 • Zijn de annuleringskosten lager dan de (aan)betaling die je al voor de opleiding of training hebt gedaan, dan betalen we je het teveel door jou betaalde bedrag binnen 5 werkdagen terug.

Je kan je deelname aan een opleiding of training annuleren door ons een mail te sturen via info@dehuishoudcoach.nl. Het moment waarop wij jouw annulering ontvangen is bepalend voor de hoogte van de annuleringskosten. Heb je ons een mail gestuurd waarin je aangeeft te willen annuleren en heb je binnen 24 uur geen reactie van ons ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk  telefonisch contact op. Dit kan nl. betekenen dat je mail door de spamfilter is tegengehouden.

Deelname uitstellen na afloop van de bedenktijd

Het uitstellen van je deelname aan een opleiding of training na afloop van de bedenktijd betekent dat je jouw bestaande inschrijving in feite annuleert én dat je je inschrijft voor een nieuwe groep. We brengen hiervoor de gebruikelijke annuleringskosten in rekening plus de kosten van de nieuwe opleiding of training, omdat wij voor jou inmiddels financiële verplichtingen zijn aangegaan richting de trainers en de opleidingslocatie van de oorspronkelijke opleidingsgroep of training. 

Dat betekent dat je:

 • Bij annulering tot 56 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of training, waarvoor je oorspronkelijk stond ingeschreven, 5% van de opleidings- of trainingskosten als annuleringskosten betaalt, met een minimum van €50.
 • Bij annulering binnen 56 tot 31 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of training, waarvoor je oorspronkelijk stond ingeschreven, 10% van de opleidings- of trainingskosten als annuleringskosten betaalt, met een minimum van €50.
 • Bij annuleren binnen 31 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of training, waarvoor je oorspronkelijk stond ingeschreven, 100% van de opleidings- of trainingskosten als annuleringskosten betaalt.

Uitzondering hierop maken we als je ingeschreven staat voor een opleidingsgroep of training, waarvoor op dat moment een wachtlijst bestaat:

 • Als iemand van de wachtlijst jouw plek kan en wil innemen, verschuiven we jouw inschrijving kosteloos naar de volgende groep van dezelfde opleiding of training, waarin op dat moment plaats is. Je hoeft dan dus geen annuleringskosten te betalen. Om boekhoudkundige redenen betaal je wel gewoon de factuur voor de opleiding of training waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven stond met inachtneming van de daarbij behorende betalingstermijn, en niet de factuur van de training of opleiding waaraan je uiteindelijk deelneemt.
 • Als niemand van de wachtlijst jouw plek wil of kan innemen, dan brengen we je alsnog de gebruikelijke annuleringskosten in rekening.

Te weinig deelnemers

Als er minder dan 8 deelnemers voor een opleiding of training zijn, kunnen we deze zonder verdere gevolgen annuleren. We zullen je hiervan uiterlijk 14 kalenderdagen van tevoren op de hoogte stellen.

 • Heb je de kosten voor een geannuleerde opleiding of training nog niet voldaan, dan vervalt je betalingsverplichting automatisch. 
 • Heb je de kosten voor een geannuleerde opleiding of training al wel (deels) voldaan, dan storten we jouw (deel)betaling binnen 7 werkdagen terug.

Overmacht

Van overmacht is sprake als op een opleidings- of trainingsdag een trainer of de trainingslocatie niet beschikbaar is door ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden/ernstige ziekte van een naaste, brand, overstroming, epidemie of een vergelijkbare situatie:


 • Bij overmacht doen we er alles aan om een vervangende trainer, locatie of datum te regelen. Als het ons niet lukt om op de opleidings- of trainingsdag zelf een vervangende trainer of locatie binnen een straal van 50 kilometer te vinden én wij voor deze opleidings- of trainingsdag binnen 6 maanden ook geen alternatieve datum kunnen regelen, dan mag je jouw deelname aan het desbetreffende onderdeel van de opleiding of training kosteloos annuleren. Het door jou betaalde bedrag voor dit onderdeel of deze dag storten we vanzelfsprekend binnen 7 werkdagen terug op je rekening. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade, die ontstaat doordat een opleidings- of trainingsdag verzet of definitief geannuleerd moet worden.
 • Kan een opleidings- of trainingsdag door dwingende maatregelen van de Nederlandse overheid niet op locatie plaatsvinden, dan behouden we ons het recht voor om deze opleidings- of trainingsdag online te verzorgen. We zullen je dan zo goed mogelijk helpen bij het toetreden tot onze online trainingsruimte in Zoom, maar je bent en blijft als deelnemer zelf verantwoordelijk voor een goed werkende verbinding, beeld en geluid.

Ziekte

Kan je zelf door bijv. ziekte op één of meer opleidings- of trainingsdagen niet aanwezig zijn, dan mag je de gemiste dag(en) inhalen bij de eerstvolgende groep, mits dit organisatorisch haalbaar voor ons is.


 • Omdat we hiervoor bij onze trainingslocatie extra kosten moeten maken, brengen we je hiervoor €75 per inhaaldag in rekening.
 • Moet je door ziekte je deelname aan een opleiding of training onverhoopt helemaal annuleren, dan gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden.

Betaling en restitutie van opleidings- en trainingskosten

Wanneer je je digitaal inschrijft voor een opleiding op locatie, verzoeken we je om 5% van de opleidingskosten direct te voldoen.

 • Ons verzoek tot het doen van de tweede (en tevens laatste) deelbetaling van 95% ontvang je ongeveer 6 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag via een mail. De betalingstermijn van deze tweede deelbetaling, die je via iDeal of PayPal kan voldoen, is 30 dagen.
 • Na het voldoen van elke deelbetaling ontvang je hiervan direct de factuur in je inbox.
 • Voldoe je de de tweede betalingstermijn niet op tijd, dan ben je van rechtswege in verzuim en kunnen we eventuele kosten die we moeten maken om jouw betaling toch te ontvangen aan je doorberekenen. Deze kosten berekenen we op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is volgens het ‘Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’.

Wanneer je je digitaal inschrijft voor een 1-daagse training of online opleiding, verzoeken we je om 100% van de trainingskosten direct te voldoen. Je kan hiervoor gebruikmaken van iDeal of Paypal.

 • Na het voldoen van je betaling ontvang je hiervan meteen de factuur in je inbox.

Heb je op enig moment recht op restitutie van (een deel van) de opleidings- of trainingskosten, dan storten we dit bedrag binnen 7 werkdagen terug op jouw rekening.

Copyright op het lesmateriaal

Het lesmateriaal en de oefeningen die je voor, tijdens of na de opleiding of training van ons krijgt mag je na afloop van de opleiding of training houden. Het auteursrecht op dit lesmateriaal berust bij De HuishoudCoach / De KantoorCoach.

 • Je mag hieruit één of meer delen kopiëren voor eigen gebruik en/of om te delen met anderen, maar alleen als je de bron duidelijk vermeldt én het totaal aantal woorden van de gekopieerde delen samen tot maximaal 500 beperkt blijft.
 • Wil je in totaal meer dan 500 woorden van het lesmateriaal gebruiken om te kopiëren en aan anderen te verstrekken, dan moet je hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan Els Jacobs van De HuishoudCoach vragen. 

Klachtenregeling

We doen ons uiterste best om jou zulke nuttig mogelijke en fijne opleidings- en trainingsdagen te bezorgen, zodat je na afloop goed beslagen ten ijs en enthousiast naar huis gaat en doen dit in overeenstemming met de professionele normen van ons vakgebied. 

 • Ben je onverhoopt na afloop van een opleiding of training toch niet tevreden, laat ons dit dan binnen 30 kalenderdagen weten via info@dehuishoudcoach.nl. Alleen dan kunnen we je klacht verhelpen. Uiteraard behandelen we je klacht vertrouwelijk. Jouw klacht en de afhandeling ervan worden zorgvuldig geregistreerd en 5 jaar lang bewaard, gerekend vanaf het moment van ontvangst van je klacht.
 • Vermeld in je mail duidelijk wat je klacht is, waarom je bezwaar maakt en wat je hoopt dat wij daaraan zullen doen.
 • We sturen je binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je klacht en doen ons best je klacht binnen 4 weken af te handelen. Mocht deze termijn toch niet niet haalbaar zijn, dan stellen we je hiervan binnen 3 weken na ontvangst van je klacht schriftelijk op de hoogte en vertellen je ook waarom we de behandeling van je klacht moeten uitstellen en wanneer je wel uitsluitsel kan verwachten.
 • Komen we er onderling niet uit, dan kan je je tot 4 weken na ons uitsluitsel wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NBPO, die bestaat uit mr. F.H.K. Theissen (voorzitter), mw. V. Pors en dhr. W. Prins, die geen van allen een belang hebben bij De HuishoudCoach. Je kunt hiervoor een mail sturen aan de voorzitter van de klachtencommissie via info@nbpo.nl.
 • De NBPO-klachtencommissie onderzoekt je klacht en beoordeelt of je klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan de klachtencommissie besluiten dat je recht hebt op compensatie. Deze compensatie kan nooit meer bedragen dan de hoogte van de kosten van de opleiding of training waarop je klacht betrekking heeft. 
 • De NBPO-klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken na schriftelijke indiening van je klacht. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor ons.


De HuishoudCoach - Leiden - 01.01.2021

arrow_drop_up arrow_drop_down