Privacyverklaring

van De HuishoudCoach

In deze privacyverklaring informeren we je graag over

 • Welke persoonsgegevens De HuishoudCoach verzamelt en met welk doel
 • Hoe De HuishoudCoach persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • Hoe lang De HuishoudCoach persoonsgegevens bewaart
 • Met wie De HuishoudCoach persoonsgegevens deelt
 • Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • Welke cookies De HuishoudCoach op deze website plaatst
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Jacobs van De HuishoudCoach, die bereikbaar is via telefoonnummer 071-888.61.91 of info@dehuishoudcoach.nl.

Welke persoonsgegevens De HuishoudCoach verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor individuele coaching of ondernemerscoaching als (proef)klant registreert De HuishoudCoach:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je vraag

Gegevens van proefklanten verzamelt De HuishoudCoach via haar website; gegevens van klanten verzamelt De HuishoudCoach via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. 


Deze gegevens gebruikt De HuishoudCoach om contact met je op te nemen, individuele trainings- en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Wanneer je je aanmeldt voor een (online) opleiding of 1-daagse training van De HuishoudCoach verzamelt De HuishoudCoach:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en –plaats
 • Evt. afwijkend factuuradres

Gegevens van cursisten verzamelt De HuishoudCoach via haar online inschrijfformulieren. 


Deze gegevens gebruikt De HuishoudCoach om jouw inschrijving te verwerken, je te informeren over de (online) training of opleiding, facturen op te maken, jouw bewijs van deelname te personaliseren, je op de hoogte te houden van nieuwe trainingen en opleidingen en om je - wanneer nodig - te kunnen contacteren.

Wanneer je je aanmeldt voor een informatie- of andere bijeenkomst verzamelt De HuishoudCoach:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens verzamelt De HuishoudCoach via haar website om jouw inschrijving te verwerken en je te informeren over desbetreffende bijeenkomst.

Wanneer je je aanmeldt voor De HuishoudCoach Nieuwsbrief registreert De HuishoudCoach:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruikt De Huishoudcoach om jou 10 x per jaar De HuishoudCoach Nieuwsbrief toe te sturen.

Hoe De HuishoudCoach persoonsgegevens bewaart en beveiligt

De HuishoudCoach neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Els Jacobs.

Hoe lang De HuishoudCoach persoonsgegevens bewaart

De HuishoudCoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. 

 • Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van (proef)klanten en deelnemers aan opleidingen en trainingen maximaal 7 jaar worden bewaard, en persoonsgegevens van deelnemers aan informatie- of andere bijeenkomsten maximaal 2 jaar. 
 • Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

Met wie De HuishoudCoach persoonsgegevens deelt

De HuishoudCoach verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden, die De HuishoudCoach voor jou verricht.


Organisaties of bedrijven met wie wij in dit kader samenwerken zijn:

 • Autorespond voor het verzenden van o.a. De HuishoudCoach Nieuwsbrief en/of andere mailings waarvoor je je hebt aangemeld en voor het verwerken van online inschrijvingen.
 • Mollie voor het verwerken van online betalingen.
 • A New Spring voor het afleveren van online trainingen van De HuishoudCoach.
 • Google Analytics voor het geanonimiseerd verzamelen van surfgegevens van onze websitebezoekers.
 • Berveling Accountants & Adviseurs voor het verwerken van de boekhouding van De HuishoudCoach.
 • Ondernemer Support Spot On voor het inrichten en onderhouden van lijstmanagers in Autorespond.
 • Organizers en trainers die deel uitmaken van het team van De HuishoudCoach voor het beantwoorden van jouw coachings- en/of trainingsvragen en/of -verzoeken.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of laten verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De HuishoudCoach. 

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar Els Jacobs van De HuishoudCoach.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. 


De HuishoudCoach reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. De HuishoudCoach wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies De HuishoudCoach gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De HuishoudCoach gebruikt op deze website alleen zogenaamde functionele en statistische cookies, die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. 


 • De functionele cookies die De HuishoudCoach gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat alle basisfuncties van de website naar behoren werken. Denk hierbij aan de werking van spamfilters, het afspelen van een video of caching om de website sneller te maken.
 • Met statische cookies verzamelt De HuishoudCoach geanonimiseerde informatie over hoe gebruikers haar website gebruiken, zodat De HuishoudCoach deze verder kan optimaliseren. De HuishoudCoach kan jou echter niet als individuele websitebezoeker identificeren en volgen.
 • Bij het gebruik van de website van De HuishoudCoach kan je ervoor kiezen om alleen functionele cookies óf zowel functionele als statistische cookies te accepteren. Over het algemeen worden deze cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.
 • Je kan je desgewenst afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser definitief verwijderen.

Nog vragen over de wijze waarop De HuishoudCoach

jouw privacy waarborgt?