Napo

Wat is de NAPO?

De NAPO is de National Association of Productivity and Organizing Professionals, die in 1983 in de Verenigde Staten is opgericht als beroepsvereniging van professional organizers.

Wat is de missie van de NAPO?

De NAPO wil graag het belangrijkste samenwerkingsplatform voor professional organizers zijn door:

  • goede trainingen en opleidingen aan te bieden
  • het leggen en onderhouden van onderlinge contacten te faciliteren
  • ondersteuning te bieden bij onderzoek naar het effect van professional organizing
  • aandacht voor professional organizing te genereren in de media

Hoeveel leden heeft de NAPO?

De NAPO heeft meer dan 3.500 leden. Het overgrote deel hiervan woont in de Verenigde Staten, maar er zijn ook diverse niet-Amerikanen aangesloten bij de NAPO.

Hoe vaak vindt de NAPO Conference plaats?

De NAPO organiseert jaarlijks een grote conferentie, waaraan professional organizers uit diverse landen (waaronder ook Nederland en België) deelnemen. Via lezingen, panels, ronde tafel gesprekken en demonstraties brengen deelnemende organizers elkaar tijdens de conferentie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied van professional organizing.

Waar vind ik meer informatie over de NAPO?

Voor meer informatie over de NAPO en de jaarlijkse NAPO conferentie kun je terecht op de website van de NAPO.