De Getting Things Done (GTD) methode van David Allen

De GTD (Getting Things Done)-methode, ontwikkeld door David Allen in 2001, is een populair productiviteits- en organisatiesysteem. De methode voorziet in:

  • het systematisch vastleggen van alle taken, ideeën en toezeggingen in een extern systeem
  • het opsplitsen in nuttige acties en
  • het regelmatig herzien en bijwerken van het systeem om ervoor te zorgen dat taken efficiënt worden voltooid.

Hiervoor worden achtereenvolgens 5 stappen gezet, die David Allen samenvat als: capture, clarify, organize, review en do.

Voordelen van de Getting Things Done methode

Getting Things Done heeft verschillende voordelen. De GTD methode:

  • helpt om een totaaloverzicht te houden over alle projecten, taken en verplichtingen die op je bordje liggen, zodat je weet wat je wanneer moet doen
  • vermindert stress doordat je alle onafgeronde taken niet hoeft te onthouden maar in een extern systeem worden opgeslagen
  • verhoogt de productiviteit omdat het aanmoedigt tot het uitvoeren van kleine, concrete acties.
  • vergemakkelijkt besluitvorming doordat alle verplichtingen en projecten in beeld zijn en prioriteiten duidelijk zijn.

Nadelen van de Getting Things Done methode

Hoewel Getting Things Done veel lof heeft gekregen, is er hier en daar ook kritiek gekomen op de aanpak van David Allen:

  • Sommige mensen vinden Getting Things Done te complex en tijdrovend om in het dagelijkse leven te implementeren. Het aanleggen en bijhouden van de vereiste lijsten en systemen kost namelijk de nodige tijd en energie (en discipline   ) en deze input weegt niet altijd op tegen de opbrengst ervan.
  • Getting Things Done richt zich voornamelijk op het managen van voorliggende taken en projecten, waardoor (lange termijn) doelen en strategische planning naar de achtergrond verdwijnen.