De KonMari methode van Marie Kondo

De KonMari-methode is ontwikkeld door Marie Kondo en helpt mensen om hun huis en leven te organiseren door middel van opruimen. Uitgangspunt van de KonMari methode is dat je alleen de spullen bewaart die jou 'vreugde brengen' ('spark joy'), zodat je een leefomgeving creëert die rust en harmonie uitstraalt.

KonMari methode in het kort

Anders dan bij de meeste opruimmethoden werk je bij de KonMari methode niet per leefruimte, maar per categorie spullen. Je hanteert daarbij een vaste volgorde:

  • Kleding
  • Boeken
  • Papieren
  • Komono (overige gebruiksvoorwerpen, zoals gereedschap, speelgoed enz.)
  • Emotionele spullen

Zonodig verdeel je deze categorieën nog in subcategorieën onder, zodat je alle spullen uit één (sub)categorie in één sessie kan uitzoeken. Hiervoor haal je tijdens een opruimsessie alle items uit één en dezelfde categorie uit je kast(en) of lade(n). Daarna pak je elk item vast en vraagt jezelf af of het je wel of geen vreugde brengt? Zo niet, dan laat het item los door het te bedanken voor de verleende diensten en vervolgens weg te geven of gooien. Tot slot geef je alles een eigen, vaste plek, waarbij je kleding zo netjes en ruimtebesparend mogelijk opvouwt.

Voordelen van de KonMari methode

Werken met de De KonMari-methode heeft verschillende voordelen. Ten eerste ligt de focus op het behouden van en goed zorgen voor spullen die je blij maken, in plaats van dat er veel aandacht uitgaat naar de spullen die weggaan.

Ten tweede voorziet de KonMari methode in één vereenvoudigd criterium ('Does it spark joy?') op grond waarvan je kan beslissen wat je wil bewaren en wat weg kan. Daarmee voorkom je dat je eindeloos allerlei voors en tegens tegen elkaar moet afwegen.

Ter derde stimuleert Marie Kondo je om bewuster naar je bezittingen te kijken. Wat heeft écht waarde voor jou en welke dingen leveren geen of een te kleine bijdrage aan jouw geluk? Door die laatste uit je leven huis te verwijderen en niet opnieuw aan te schaffen, bereik je een 'spullen-evenwicht' dat precies bij jou past.

Tot slot geven de befaamde vouwtechnieken van Marie Kondo kasten en lades een goed georganiseerd aanzien.

Nadelen van de KonMari methode

Het eerste en meteen grootste nadeel van de KonMari methode van Marie Kondo is dat deze eigenlijk alleen geschikt is voor kleine huishoudens, die uit 1 of 2 personen bestaan en waarbij geen sprake is van een enorme overvloed aan spullen. Bestaat je huishouden uit meer personen of heb je (erg) veel spullen en documenten in huis, dan is het werken per (sub)categorie geen optie. Je zou dan in één keer over teveel dingen tegelijkertijd moeten beslissen, waardoor je overvraagd kan raken en de chaos alleen maar groter wordt. Het is precies om deze reden dat Marie Kondo, die inmiddels kinderen heeft, in 2023 enigszins afstand heeft genomen van haar KonMari methode.

Ten tweede kent 'vreugde' als belangrijkste besliscriterium voor het houden van items zijn beperkingen. Sommige spullen, documenten of andere zaken zal je niet bewaren omdat je er blij van wordt, maar omdat ze een praktische functie hebben (denk aan een kurkentrekker) of omdat  je van overheidswege verplicht bent ze te bewaren (bijv. jouw administratie van de afgelopen 5 jaar).

Ten derde heeft de KonMari methode als nadeel dat deze weinig handvatten biedt om het opruimen van spullen met een sterk emotionele lading te vergemakkelijken.

Boeken over de KonMari methode

Wil je meer weten over de KonMari methode? Op Bol.com vind je de volgende boeken van Marie Kondo: