Welke opleiding kan je volgen om dwangmatig verzamelaars te leren ondersteunen?

Dwangmatig verzamelen, problematisch verzamelen of hoarding is in het DSM-5 handboek opgenomen als een op zichzelf staande aandoening of stoornis. Mensen die dwangmatig verzamelen hebben

  • veel moeite met het wegdoen van spullen
  • de sterke neiging veel te veel voorwerpen te bewaren
  • overvolle leef- en verkeersruimtes in huis
  • te lijden van deze overvloed aan spullen

In Nederland is helaas nog geen opleiding beschikbaar, die zich exclusief richt op het werken met dwangmatig verzamelaars of hoarders. Wel worden er regelmatig trainingen gegeven door Nederlandse hoarding experts, waarin je de basics leert van hoe je mensen met verzameldwang het beste kan begeleiden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De School voor Organizing biedt de 1-daagse themadag 'Praktische begeleiding bij Hoarding problematiek' aan.
  • De RINO groep verzorgt regelmatig de 1-daagse training 'Aanpak vervuiling en hoarding'

Deze trainingen kan je volgen nadat je eerst een basisopleiding tot professional organizer hebt gevolgd, bijvoorbeeld de Opleiding tot Professional Organizer voor Particulieren, waarin ook wordt stilgestaan bij dwangmatig verzamelaars.

In Engeland en Amerika is het overigens wel mogelijk een (online) opleiding te volgen om jezelf te specialiseren in het werken met dwangmatige of problematische verzamelaars:

  • Bij de Engelse 'Hoarding Academy' kan je certificaten behalen op het gebied van chronische desorganisatie en hoarding.
  • Het Amerikaanse Insitute for Challenging Disorganization voorziet in verschillende levels van certificering op het gebied van chronische desorganisatie en verzameldwang, en biedt de mogelijkheid hoarding specialist te worden.