Hoeveel professional organizers zijn er in Nederland?

Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar van het aantal werkzame professional organizers in Nederland, maar de schattingen lopen uiteen van 1.000-2.000 organizers. Ongeveer 300 van hen zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers, waarvan 35% als aspirant-lid.

Nu lijkt 1.000-2.500 organizers veel, maar gezien de groeiende vraag naar organizers en onderstaande specifieke kenmerken van de huidige populatie organizers is dit aantal relatief klein, zeker als je bedenkt dat er ruim 75.000 coaches in Nederland actief zijn.

Parttime

Ongeveer 70% van professional organizers werkt parttime, dat wil zeggen tussen de 4 en 30 uur per week. Dat betekent dat veel professional organizers hun werk als huishoudcoach of kantoorcoach combineren met ander werk als ondernemer of met werk in loondienst. Slechts 30% van de organizers werkt (zo goed) als fulltime. Het totaal aantal beschikbare werkuren dat organizers samen leveren is daardoor momenteel beperkt, waardoor er nog veel ruimte is voor nieuwe collega's.

Regio's

De meeste organizers zijn actief in de regio's Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland. In de overige provincies blijft het aantal organizers sterk achter en is behoefte aan de komst van nieuwe organizing ondernemingen.

Markt

Van alle organizers in Nederland werkt ongeveer 65% op de particuliere markt (waaronder wij ook de zorgmarkt rekenen) en 35% op de zakelijke markt. Laatstgenoemde markt breidt zich in rap tempo uit vanwege de toenemende werkdruk die werknemers en ondernemers ervaren, maar het aantal werkzame zakelijk organizers ligt momenteel maximaal rond de 100.

Gender

Ongeveer 97% van professional organizers is vrouw. Het aantal mannen dat als professional organizer werkt is heel klein, terwijl de vraag hiernaar groeit. Op de particuliere markt doen (echt)paren, alleenstaande mannen en/of vaders steeds vaker een beroep op de diensten van professional organizers en zij hebben geregeld een voorkeur voor een man. Daarnaast breidt de markt voor zakelijk organizers zich razendsnel uit. De clientèle bestaat hier voor 50% uit vrouwen en 50% uit mannen, wat ook de vraag naar mannelijke organizers doet stijgen.