Kun je als organizer in loondienst werken?

In Nederland en België zijn de meeste professional organizers op zowel de zakelijke als particuliere markt (waaronder de zorgmarkt) ondernemer. Er zijn echter ook enkele gevallen bekend, waarin organizers in loondienst werken. We zetten de verschillen tussen de professional organizer als ondernemer en professional organizer als werknemer voor je op een rijtje.

Professional organizer als ondernemer

Bijna alle professional organizers zijn zelfstandig ondernemer en bieden hun diensten en producten via hun eenmansbedrijf of BV aan. Als ondernemer:

  • bekostigen zij hun opleiding tot professional organizer meestal zelf of krijgen deze vergoed door hun ex-werkgever, bijv. vanuit een reïntegratie- of transitiebudget.
  • werven zij hun eigen klanten
  • bepalen zijn hun eigen uurtarieven en werktijden
  • dragen zij zorg voor hun eigen bedrijfsadministratie
  • worden zij op factuur- of offertebasis betaald door hun klanten of cliënten zelf of diens werkgever, uit een PGB (Persoons Gebonden Budget) of via de WMO (ZIN, Zorg In Natura).

Professional organizer als werknemer

In sommige gevallen kan een professional organizer echter ook een werknemer zijn, die binnen diens bestaande functie van bijv. managementondersteuner of ambulant begeleider enkele uren per week wordt vrijgemaakt om zijn of haar organizingskills in te zetten. Met hun organisatievaardigheden vergroten zij bijvoorbeeld de effectiviteit en efficiëntie van het bedrijf of de organisatie waar ze werkzaam zijn of bieden ze extra of betere ondersteuning aan de klanten of cliënten van hun werkgever. Als werknemer:

  • wordt hun opleiding tot professional organizer vaak geheel of gedeeltelijk betaald door de werkgever in kwestie
  • worden zij wekelijks 1 of meer uur vrijgemaakt om bijv. collega's of cliënten te ondersteunen bij het organiseren en structuren van hun werk of leven of krijgen zij door het management op projectbasis organizingklussen toegeschoven.
  • ontvangen zij voor de gemaakte organizinguren een vast salaris.