Waar vind je een professional organizer vacature?

Professional organizer vacature. Waarschijnlijk heb je hiernaar als aankomende organizer wel eens gezocht. Want waar vind je als professional organizer, opruimcoach of huishoudcoach een leuke vacature? Voor het antwoord op deze vraag is het belangrijk te weten hoe de dienstverlening door organizers in Nederland is georganiseerd.

Het beroep professional organizer wordt in Nederland beoefend door zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP'ers). Een keuze voor het beroep van professional organizer houdt dus automatisch een keuze voor het starten van een eigen bedrijf in. Dat betekent in de praktijk dat er zelden een professional organizer vacature op het internet of in de krant te vinden is. Net als andere dienstverlenende bedrijven werft iedere organizer namelijk zijn of haar eigen klanten.

Toch beginnen zich heel voorzichtig de contouren van een nieuwe trend af te tekenen. Steeds vaker laten werkgevers hun werknemers een opleiding tot organizer volgen. Inzet is dat deze medewerkers daarna:

  • intern goed inzetbaar zijn bij vraagstukken van effectiviteit en efficiëntie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een secretaresse die collega's helpt om een goede mappenstructuur in de mail aan te leggen.
  • extern inzetbaar zijn voor coaching van mensen aan huis ingezet. Een goed voorbeeld hiervan zijn maatschappelijk werkers of thuiszorgmedewerkers die cliënten ook ondersteuning gaan bieden bij bijvoorbeeld het organiseren van hun administratie.

Niettemin vervul je als organizer vooralsnog doorgaans geen bestaande vacature, maar zet je jouw kennis en vaardigheden via o.a. een eigen website in de ‘etalage’. Op die manier kunnen mensen, die jouw hulp op het gebied van opruimen, administratie, timemanagement en huishouden uitstekend kunnen gebruiken, de weg naar jou makkelijk vinden. Dat is ook precies de reden waarom in de opleidingen tot professional organizer van De HuishoudCoach veel aandacht wordt besteed aan marketing en acquisitie.

De HuishoudCoach krijgt van pas gestarte organizers regelmatig de vraag of wij ook vacatures hebben of organizers in dienst nemen. Dat is niet het geval. Wel werken we op regelmatige basis samen met een aantal organizers, die al jaren werkervaring hebben en deskundig zijn op een specifiek vlak.