Wat doet een professional organizer?

Een professional organizer brengt overzicht en rust in chaotische woon- en werkomgevingen. Professional organizers kunnen dus zowel werkzaam zijn op de particuliere markt (waaronder de zorgmarkt) als op de zakelijke markt.

Wat doet een professional organizer op de particuliere markt?

Een professional organizer voor particulieren geeft ondersteuning en advies aan individuele personen en huishoudens, die moeite hebben met:

  • opruimen: het opschonen en reorganiseren van hun woon- of werkplek
  • administreren: het verwerken van inkomende papieren en digitale post en het opzetten van een goed archief
  • agenderen: het effectief afhandelen van projecten en klussen
  • huishouden: het stroomlijnen van steeds terugkerende huishoudelijke en zorgtaken

Doorgaans bekostigen klanten van organizers de door organizers geleverde diensten uit eigen middelen. Er zijn echter ook professional organizers voor particulieren die actief zijn op de zorgmarkt, en wiens diensten worden bekostigd uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (WMO-ZIN).

Wat doet een professional organizer op de zakelijke markt?

Als organizer op de zakelijke markt coach en train je werknemers, leidinggevenden en/of ondernemers vooral in:

  • e-mailen: het opschonen en reorganiseren van de inbox
  • plannen: het maken van goede planningen
  • documenteren: het sorteren en archiveren van digitale en papieren documenten
  • clean desk: het realiseren van een prettige, opgeruimde werkplek