Wat is en doet een huishoudcoach?

Een huishoudcoach is een coach die particulieren advies en ondersteuning geeft bij het organiseren en structureren van hun huis, huishouden, agenda en administratie. Andere benamingen voor huishoudcoach zijn opruimcoach, professional organizer, personal organizer of keuzecoach.

De term huishoudcoach is afkomstig van Els Jacobs, die in 2005 de Amerikaanse Marla Cilley (alias FlyLady) in een artikel een 'digitale huishoudcoach' noemde (zie ‘FlyLady en de kunst van het huishouden’, Lover 32(1):4-7, 2005). 

In 2006 richtte Els haar bedrijf De HuishoudCoach / De KantoorCoach op, dat tot doel heeft particulieren, ondernemers, werknemers en leidinggevenden te ondersteunen bij opruimen, administreren, plannen en huishouden c.q. effectief e-mailen, proactief plannen en doeltreffende documenten beheren. 

In de jaren daarna is de term huishoudcoach steeds meer in zwang geraakt als synoniem voor opruimcoach of professional organizer voor particulieren.