Welke karaktereigenschappen moet een professional organizer bezitten?

Wil je als professional organizer met plezier en succes aan de slag kunnen, dan is het handig als je over de volgende karaktereigenschappen beschikt.

Empatisch

Als organizer is het belangrijk dat je empatisch ofwel invoelend bent, zodat jij je in jouw klanten kan verplaatsen en goed kan begrijpen wat hun specifieke behoeften, wensen, sterke punten en zwakten zijn. Je moet tenslotte in nauwe samenwerking met hen orde in hun chaos scheppen en daarbij niet alleen rekening houden met achterliggende organisatorische principes maar vooral ook met hun persoonlijkheid en levensstijl.

Pragmatisch

Een tweede handige eigenschap voor professional organizers is pragmatisme. Dat betekent dat je snel een vertaalslag kan maken van theorie naar praktijk en van achterliggend doel naar concrete acties. Met andere woorden, je ziet al snel wat er precies nodig is aan praktische stappen om bepaalde problemen effectief en efficiënt op te lossen. Uiteraard kan je daarbij aanhaken op beproefde organizing methoden.

Geduld, of toch niet :-)?

Volgens de heersende opinie is geduld de allerbelangrijkste karaktereigenschap van een professional organizer, omdat organizing trajecten nu eenmaal altijd langzamer verlopen dan je in eerste instantie inschat. De reden hiervoor is dat de meeste klanten veel moeite hebben met het nemen van beslissingen over hun spullen, documenten, mails en taken, wat het tempo waarmee jullie kunnen werken drukt. Er zijn echter ook klanten die aangeven juist 'streng' aangepakt te willen worden, bijvoorbeeld omdat ze last hebben van extreem uitstelgedrag of een stevige stok achter de deur nodig hebben, en dan is het juist goed om doortastendheid te zijn.

Zelfstartend vermogen

De keuze om professional organizer te worden impliceert meestal dat je een (eenmans)bedrijf start, omdat het aantal vacatures voor organizers beperkt is. Dat betekent dat je naast organizer ook ondernemer bent en o.a. de volgende bijkomende werkzaamheden verricht:

  • bedrijfsnaam kiezen en registreren
  • website (laten) maken
  • boekhouding bijhouden
  • klanten werven
  • mails en telefoontjes beantwoorden
  • diensten of producten ontwikkelen of uitbreiden

Deze ondernemersactiviteiten verlopen sneller en makkelijker als je een hoog zelfstartend vermogen hebt. Met ander woorden, als je geen problemen hebt om op eigen initiatief tot actie over te gaan.