Welke vaardigheden zijn onmisbaar voor professional organizers?

Professional organizers heb je in alle soorten en maten, maar bepaalde vaardigheden zijn onmisbaar voor professional organizers. We hebben de vier belangrijkste vaardigheden van organizers of opruimcoaches voor je op een rijtje gezet:

Goede organisatorische vaardigheden

Het eerste en belangrijkste kenmerk van een geweldige professional organizer is dat je in staat bent om zaken zowel effectief als efficiënt te organiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat je kennis van beproefde organizing methodieken en oplossingen hebt. Deze kennis kan je opdoen door een goede, erkende opleiding tot professional organizer te volgen en zoveel mogelijk literatuur over professional organizing te lezen. Daarnaast is het van belang dat je veel vlieguren maakt met (proef)klanten, zodat jij jouw organzing-skills kan aanscherpen en steeds beter weet wat in welke situatie bij welke persoon het beste werkt.

Je hoeft overigens als professional organizer niet georganiseerd geboren te zijn; als je jouw vermogen om goed te structureren door de jaren heen hebt aangeleerd, is dat meer dan toereikend. Sterker nog, vaak zal dit voor jouw toekomstige klanten vaak juist een geruststelling zijn, omdat hieruit blijkt dat je organiseren kan leren :-).

Sterke communicatieve vaardigheden

Als professional organizer moet je op een effectieve manier kunnen communiceren, zodat je snel en vakkundig kan achterhalen wat jouw klanten willen bereiken, wat al goed voor hen werkt en wat de beste vervolgstappen in de juiste richting zijn. Ook is het belangrijk dat je helder kan overbrengen hoe zij deze stappen het beste kunnen zetten en dat je - waar en wanneer nodig - op een vriendelijke manier kan bijsturen.

Helikopterview in combinatie met oog voor detail

Goede professional organizers zijn ook in staat om voortdurend te switchen tussen een helikopterview en aandacht voor details. Ze hebben dus te allen tijde een alomvattend beeld van een bepaalde situatie, probleem of traject, maar kunnen tegelijkertijd op elk moment de details identificeren, die hét verschil maken tussen succesvol en onsuccesvol organiseren.

Tijdmanagementsvaardigheden

Als professional organizer doorloop je samen met jouw klanten een organizingtraject, dat meestal uit een kennismakingsgesprek, één of meerdere werkafspraken van 1-3 uur en een evaluatiegesprek bestaat. Deze bijeenkomsten hebben een vooraf bepaalde structuur, inhoud en tijdsduur en als p.o. is het jouw taak ervoor te zorgen dat jij en je klant(en) zich hieraan houden. Goede tijdmanagementsvaardigheden zijn daarom onontbeerlijk.